Fiskeregler i Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde

Regler och bestämmelser

Det är fiskarens ansvar att ta reda på vilka regler som gäller innan fisket påbörjas. Vissa undantag för fiskerättsinnehavare gäller.

Fiskeförbud

Under hösten leker fisken i bäckar och åar och då är det fiskeförbud i allt rinnande vatten från den 1 september till den 31 oktober. Detta inkluderar 200 meter från in- och utlopp i sjöar.

Fiskeredskap

Det är endast tillåtet att använda ett fiskeredskap (spö) åt gången Att fiska med nät och sätta ut stånd-krok är ej tillåtet inom fiskevårdsområdet.

Angeldon med krok efter gädda får sättas från en linje i höjd med Lofsdalens återvinningsstation och ner till Stordammen. Förbud mot angeldon i Lofssjöns övre del i syfte att bevara stora gäddor.

Båtar och flytringar

Fiske från båt är endast tillåtet i Glötessjön, Lofssjön, Hedningtjärnarna och Dyckessjön. Fiske från flytring är tillåtet i Lofssjön.

Fisketillsyn

Fisketillsynen kontrollerar att bestämmelser efterföljs och att du har fiskekort. Fiske utan gällande fiskekort eller andra överträdelser resulterar i omedelbar avhysning och böter eller fängelse i högst 6 månader.

Fisketillsynen har rätt att utfärda kontrollavgift till fiskare som bryter mot föreningens regler. Kontrollavgiften är 5 % av basbeloppet och avgiftens storlek fastställs på årsmöten. Avgift utfärdas på plats och ska vara betald inom 14 dagar, annars lämnas ärendet vidare till Inkasso.

Om du ser misstänkt tjuvfiske eller andra överträdelser är vi tacksamma om ni tar kontakt med föreningens fisketillsyn:

Christian Jansson, Lofsdalen, tfn 070-334 13 67
Ulrika Hedblom, Lofsdalen, tfn 070-867 45 52

Fiskevädret

LOFSDALEN