Fiskekort i Lofsdalen-Glöte FVO

Fiskekort

Alla som fiskar inom Lofsdalen-Glöte Fiskevårdsområde måste ha giltigt fiskekort (utom barn under 15 år som fiskar gratis.)

Köp gärna fiskekortet på iFiske eller ladda ner appen i din mobiltelefon – enkelt och smidigt.

Det finns flera sätt att köpa fiskekort på, via återförsäljare (se nedan), hos iFiske på Internet, via iFiskes app i din smartphone eller i automat. Familjekort gäller inte för hela släkten i Glöte. (Fiskerättsbevis, se nedan.)

Fiske utan giltigt fiskekort eller andra överträdelser resulterar i omedelbar avhysning och böter eller fängelse i högst 6 månader.

Priser

  • Dygnskort 80:-
  • Veckokort 250:-
  • Årskort 500:-
  • Familjeårskort* 600:-
  • Ortsbokort** 200:-
  • Gruppkort/Person*** 50:-

* Familjekort gäller ENDAST för make/maka/sambo med barn under 18 år med gemensam adress.

** Gäller mantalsskrivna inom området. Ortsbo som ej är känd av kortförsäljaren ska kunna styrka sin mantalsskrivningsort. Säljs endast hos återförsäljare.

*** Gruppkort avser 10 personer eller fler, t ex företag, förening eller annan grupp som fiskar några timmar i samband med ett annat evenemang.

​Fiskerättsbevis

Fiskerättsbevis kan endast köpas genom betala det årliga erbjudandet som går ut med post under hösten. För att ta reda på om din fastighet har fiskerätt kan du kontakta Lantmäteriet. För frågor ang Fiskerättsbevis, kontakta kassör eller ordförande

Fiskekort & Båtuthyrning

  • Karins Sportbod, Lofsdalen, 0680-410 12
  • ICA Nära, Lofsdalen, 0680-411 30
  • Destination Lofsdalen/Turistbyrån i Lofsdalen, äv. båtar i Lofssjön, Lofsdalenområdet, 0680-413 50
  • Eine och Sune Sandelin, Glöte (även båtar i Dyckessjön), 070-512 35 52

Fiskekortsautomat

Vid Glöte Badhus, vid Glötessjöns utlopp finns Fiskekortsautomat som är tillgänglig dygnet runt, året runt. Du ser själv till att lösa rätt sorts fiskekort. Ta med jämna pengar. Ansvarig för automaten tfn 070-588 92 02. OBS! Här kan inte Fiskerättsbevis köpas, se ovan.

Fiskekort via internet eller app

Du kan även köpa fiskekort på iFiske eller ladda ner appen i din mobiltelefon – enkelt och smidigt.

Ortsbokort

Ortsbokort (mantalsskrivna inom området) kan endast köpas hos återförsäljare.

Regler och bestämmelser

Det är fiskarens ansvar att ta reda på vilka regler som gäller innan fisket påbörjas. Vissa undantag för fiskerättsinnehavare gäller.

Fiskeförbud

Under hösten leker fisken i bäckar och åar och då är det fiskeförbud i allt rinnande vatten fr.o.m 1/9. Detta inkluderar 200 meter från in- och utlopp i sjöar.

Vi har fiskekvoter mellan fredag vecka 50 till och med 30 april. Då får du ta upp max fem stycken ädelfiskar per dag.

Fiskeredskap

Det är endast tillåtet att använda ett fiskeredskap (spö) åt gången Att fiska med nät och sätta ut stånd-krok är ej tillåtet inom f.v.o. Angeldon avsett för gädda får användas i Lofssjön. Båtar och flytringar Fiske från båt och flytring är endast tillåtet i Glötessjön, Lofssjön och Dyckessjön.

Fisketillsyn

Fisketillsynen kontrollerar att bestämmelser efterföljs och att du har fiskekort. Fiske utan gällande fiskekort eller andra överträdelser resulterar i omedelbar avhysning och böter eller fängelse i högst 6 månader.

Fisketillsynen har rätt att utfärda kontrollavgift till fiskare som bryter mot föreningens regler. Kontrollavgiften fastställdes till 2 225 kr. Avgift utfärdas på plats och ska vara betald inom 14 dagar, därefter lämnas ärendet vidare till Inkasso.

Om du ser misstänkt tjuvfiske eller andra överträdelser är vi tacksamma om ni tar kontakt med föreningens fisketillsyn:

Chennet Landström, Lofsdalen, tfn 070-535 98 21
Bror-Olov Näslund, Lofsdalen, tfn 070-438 73 37
Stig Westman, Dravagen, tfn 073-074 93 93