Lofsdalen-Glöte FVO

Kontakta oss

Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområdesförening
c/o Erik Brohagen
Skoterhuset
846 85 Lofsdalen

Telefon: +46 (0)70 315 10 69
E-post: info@fiskailofsdalenglote.se
Hemsida: www.fiskailofsdalenglote.se

Bankgiro: 5271-2494

Integritetspolicy & GDPR
Webbplatskarta

Lofsdalen-Glote-FVO-Logotyp

Vår verksamhet

I Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde sätter vi de vattenlevande fiskarna främst. Fiskevården är det vi brinner för. Förutom sedvanligt styrelsearbete beskriver vi här en del av den fiskevård och övrigt arbete som föreningen har gjort eller ska bedriva.

  • Göra stödutsättning av öring och röding i sjöar och tjärnar enligt utsättningsplan
  • Genomföra reduceringsfiske mot mört i Glötessjön enligt fastställd plan
  • Skapa bättre förutsättningar för Lofssjöns naturliga fiskbestånd genom reducering av mört och smågäddor, eliminera vandringshinder samt bevaka ärenden som kan störa eller försämra fisket i Lofssjön
  • Placera ut risvasar till lekplats och skydd för fiskyngel och vattenlevande organismer
  • Reducera Stråsjöns lakbestånd och småabborre i Ruttjärn
  • Förbättra förutsättningar för öring leken genom utläggning av lekgrus i lämpliga vattendrag

Dokument & Stadgar

Protokoll från senaste stämman finns tillgänglig hos föreningens sekreterare och ordförande. Medlemmar kan begära ut protokoll genom att skriva till föreningen eller maila till info@fiskailofsdalenglote.se.

Årsstämma hålls senast den 31 mars årligen. Motioner ska vara styrelsens ordföranden tillhanda senast den 15 januari för beredning. För röstning genom ombud eller röstning för samägda fastigheter krävs fullmakt som kan laddas ner här.

Blankett för upplåtelse av fiskerätt. Den som har en godkänd upplåtelse (minst 1 år) har rätt att lösa fiskerättsbevis för fastighet som ingår i fiskevårdsområdet. Rösträtten ska ej överlåtas. Blanketten kan laddas ner här.

Lag och stadgar.

Styrelse & Ansvar

Ordförande
Brogge Brohagen
Vice ordförande
Robert Svensson
Kassör
Barbro Långström
Styrelseledamot
Ulla Stenberg
Styrelseledamot
Daniel Thalin
Valberedning Glöte
Bosse Ågren
Valberedning Lofsdalen
Stefan Åslund
Revisor
Camilla Mehlqvist
Revisor
Alf Göransson
Revisorssuppleant
Per-Erik Bergström
Webbredaktör
Ulla Stenberg