Lofsdalen-Glöte FVO

Kontakta oss

Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområdesförening
c/o Daniel Thalin
Glöte 225, 842 91 Sveg

Telefon: +46 (0)73 804 6040
E-post: info@fiskailofsdalenglote.se
Hemsida: www.fiskailofsdalenglote.se

Bankgiro: 5271-2494

Integritetspolicy & GDPR
Webbplatskarta

Lofsdalen-Glote-FVO-Logotyp

Vår verksamhet

I Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde sätter vi de vattenlevande fiskarna främst. Fiskevården är det vi brinner för. Förutom sedvanligt styrelsearbete beskriver vi här en del av den fiskevård och övrigt arbete som föreningen har gjort eller ska bedriva.

  • Göra stödutsättning av öring och röding i sjöar och tjärnar enligt fastlagd utsättningsplan.
  • Inventera vandringshinder i Lofssjöns tillflöden och söka finansiering till åtgärder (i samarbete med Härjedalens kommun och Länsstyrelsen i Jämtlands Län).
  • Genomföra långsiktigt reduceringsfiske av mört i Lofssjön.
  • Genomföra mörtbekämpande insatser i Glötessjön enligt förvaltningsplan.
  • Placera ut risvasar för att skapa lekplatser och skydd för fiskyngel och smådjur.
  • Genomföra reduceringsfiske av lake i Stråsjön.
  • Genomföra reduceringsfiske i Ruttjärn.
  • Städa upp i, och skapa en bra förvaring för föreningens inventarier.
  • Bjuda dagis- och skolbarn vid Lofsdalens skola på en heldag med fiske, fika och andra fiskeaktiviteter.
  • Kontrollera vattentemperaturen sommartid i Dyckessjön för att se om sjön fortsatt är lämplig för utsättning av röding.

Dokument & Stadgar

Protokoll från senaste stämman finns tillgänglig hos föreningens sekreterare och ordförande. Medlemmar kan begära ut protokoll genom att skriva till föreningen eller maila till info@fiskailofsdalenglote.se.

Årsstämma hålls senast den 31 mars årligen. Motioner ska vara styrelsens ordföranden tillhanda senast den 15 januari för beredning. För röstning genom ombud eller röstning för samägda fastigheter krävs fullmakt som kan laddas ner här.

Blankett för upplåtelse av fiskerätt. Den som har en godkänd upplåtelse (minst 1 år) har rätt att lösa fiskerättsbevis för fastighet som ingår i fiskevårdsområdet. Rösträtten ska ej överlåtas. Blanketten kan laddas ner här.

Lag och stadgar.

Styrelse & Ansvar

Ordförande
Daniel Thalin
Vice ordförande & Sekreterare
Arne Berglund
Kassör
Barbro Långström
Tf sekreterare och styrelseledamot
Ulla Stenberg
Styrelseledamot
Tomas Bäckman
Styrelseledamot
Erik Brogge Brohagen
Suppleant
Mikael Näsman
Valberedning Glöte
Bosse Ågren
Valberedning Lofsdalen
Vakant
Revisor
Per-Erik Bergström
Revisorsuppleant
Gunilla Persson
Revisor
Alf Göransson
Webbredaktör
Ulla Stenberg