Your Company

FISKEKORT PÅ NÄTET

iFiske.jpg

Köp fiskekort enkelt via 
Internet eller appen
som du laddar ner till
din smartphone.

Till iFiske


FISKERÄTTSBEVIS

Fr.o.m. hösten 2016 kan fiskerättsinnehavare endast köpa Fiskerättsbevis genom det erbjudande som skickas ut varje höst.

ALLMÄNT

Intäkter för sålda fiskekort går oavkortat till fiskevårdande insatser vilket inkluderar årlig stödutsättning av öring och röding.

KARTA

Samtliga som löser fiskekort hos ombud får en karta över fiskevårds­området. Den visar fiskevatten, gångstigar, vandringsleder, vindskydd, toaletter m m.

Karta hittar du också här.

Fiskekort

Alla som fiskar inom Lofsdalen-Glöte Fiskevårdsområde måste ha giltigt fiskekort (utom barn under 15 år som fiskar gratis.)

Det finns flera sätt att köpa fiskekort på, via återförsäljare (se nedan), hos iFiske på Internet, via iFiskes app i din smartphone eller i automatFamiljekort gäller inte för hela släkten i Glöte. (Fiskerättsbevis, se nedan.) Innan du börjar fiska har du som fiskare ansvar att ta reda på vilka regler som gäller. Läs mer under Regler. Årskorten gäller från det datum korten köps och ett år framåt.

Fiske utan giltigt fiskekort eller andra överträdelser resulterar i omedelbar avhysning och böter eller fängelse i högst 6 månader.

KONTROLLAVGIFT

Fisketillsynen har rätt att utfärda kontrollavgift till fiskare som bryter mot föreningens regler. Kontrollavgiften fastställdes till 2 225 kr. Avgift utfärdas på plats och ska vara betald inom 14 dagar, därefter lämnas ärendet vidare till Inkasso.

PRISER

Dygnskort

Veckokort

Årskort

Familjeårskort*

Ortsbokort**

Gruppkort/person***

80:-

250:-

500:-

600:-

200:-

50:-

* Familjekort gäller ENDAST för make/maka/sambo med barn under 18 år med gemensam adress.

**Gäller mantalsskrivna inom området. Ortsbo som ej är känd av kortförsäljaren ska kunna styrka sin mantalsskrivningsort. Säljs endast hos återförsäljare.

*** Gruppkort avser 10 personer eller fler, t ex företag, förening eller annan grupp som fiskar några timmar i samband med ett annat evenemang.

FISKERÄTTSBEVIS

Fiskerättsbevis kan endast köpas genom betala det årliga erbjudandet som går ut med post under hösten. För att ta reda på om din fastighet har fiskerätt kan du kontakta Lantmäteriet. För frågor ang Fiskerättsbevis, kontakta kassör eller ordförande.

Laxnappet Put & Take

För fiske i Laxnappet Put & Take, kontakta Turistbyrån i Lofsdalen 0680-412 33


FISKEKORTSFÖRSÄLJNING OCH BÅTUTHYRNING

Karins Sportbod, Lofsdalen

ICA Öhmans, Lofsdalen

Turistbyrån i Lofsdalen, äv. båtar i Lofssjön, Lofsdalenområdet

Eine och Sune Sandelin, Glöte (även båtar i Dyckessjön)

0680-410 12

0680-411 30

0680-412 33

070-512 35 52

FISKEKORTSAUTOMAT

Vid Glöte Badhus, vid Glötessjöns utlopp finns Fiskekortsautomat som är tillgänglig dygnet runt, året runt. Du ser själv till att lösa rätt sorts fiskekort. Ta med jämna pengar. Ansvarig för automaten tfn 070-588 92 02. OBS! Här kan inte Fiskerättsbevis köpas, se ovan.

FISKEKORT VIA INTERNET ELLER APP I DIN SMARTPHONE

Du kan även köpa fiskekort på iFiske eller ladda ner appen i din mobiltelefon - enkelt och smidigt.

ORTSBOKORT

Ortsbokort (mantalsskrivna inom området) kan endast köpas hos återförsäljare.