Valvbåge i Gumhåbäcken

Med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen har vi genomfört ett valvbågsprojekt.

Sommaren 2022 kunde äntligen de gamla trummorna i Gumhåbäcken bytas ut mot en valvbåge. Resultatet blev väldigt bra! Arbetet genomfördes i samarbete med Fiskevårdstjänst, berörd markägare och vägförening.

Projektet finansierades till största delen av LOVA-bidrag. Nu när inga vandringshinder finns blir Gumhåbäcken en bra barnkammare för småöring och andra vattenlevande varelser.

7