Lofsdalen-Glöte FVO

FAKTA om FVO


Rätten till fiske finns inskriven i fastighetsregistret och följer en fastighet.

När fiskerättsinnehavare går samman kan deras fastigheter bilda ett fiskevårdsområde.  Samtidigt kan delägarna besluta om att andra får fiska i områdets vatten. Den möjligheten finns inom Lofsdalen-Glöte FVO men för att få tillträde till fiskevattnen måste alla ha giltigt fiskekort.

I föreningen finns ca 200 medlemmar och området är ca
50 000 ha stort. Det sträcker sig mellan byarna Dravagen i öster till Slagavallen väster. Titta på kartan för att exakt se var fiskevårdsområdets gränser går.


Våra vatten

Våra vatten