Your Company

KONTROLLAVGIFT

Fisketillsynen har rätt att utfärda kontrollavgift till fiskare som bryter mot föreningens regler.

Kontrollavgiften fastställdes till 2 225 kr.

Avgiften utfärdas på plats och ska vara betald inom 14 dagar, därefter lämnas ärendet vidare till Inkasso.


FISKEFÖRBUD

Under perioden 1/9 - 31/10 leker fisken i våra bäckar och åar vilket medför totalt fiskeförbud i allt rinnande vatten fr.o.m. den 1/9 varje år. Förbudet gäller även 200 meter från dess till- och utlopp.

Dessutom råder även totalt fiskeförbud i föreningens samtliga vatten efter utsättning av fisk från den 21 september t o m fredag vecka 50 varje år.

FISKEPREMIÄR

för säsongen är tillsvidare lördag vecka 50.


SVERIGE ÄR FANTASTISKT!

Ta med skräpet hem och lämna inte sopor i naturen. Den som orkar bära burkar och flaskor med innehåll, orkar troligtvis bära dem tomma också. Då blir det mycket trevligare för alla!

Röding

Regler OCH BESTÄMMELSER

Det är fiskarens ansvar att ta reda på vilka regler som gäller innan fisket påbörjas.

BESLUT OM FÖRBUD OCH UPPLÅTELSER

Fiskeförbud

• Totalt fiskeförbud råder i allt rinnande vatten och 200 meter från in- och utlopp i sjöar från den 1 september tom. den 31 oktober pga. att fisken leker.

• Totalt fiskeförbud råder i hela fiskevårdsområdet fr.o.m. den 21 september till lördag vecka 50 varje år pga. viloperiod efter fiskutsättning.

BEGRÄNSNINGAR

Det är förbjudet att fiska med fler än 1 (ett) fiskeredskap (t ex spö) åt gången.

Högst 5 (fem) ädelfiskar/kort och dag får tas upp fr.o.m. vecka 50 tom. den 1 maj (gäller ej fiskerättsinnehavare).

Generella regler för hela fiskevårdsområdet

Att fiska utan giltigt fiskekort är ett brott mot fiskelagen och inte tillåtet. Det är förbjudet att uttra, sätta ståndkrok, angeldon, använda nät, mjärde eller andra fasta redskap eller använda båt eller flytring inom fiskevårdsområdet med undantag av nedanstående.

UNDANTAG FRÅN OVANSTÅENDE

  VATTENDRAG BÅT OCH FLYTRING FASTA REDSKAP ANGELDON MED KROK
  Lofssjön Ja Nej* Ja
  Glötessjön Ja Nej Nej**
  Dyckessjön Ja Nej Nej
  Hedningstjärnarna Nej Nej Ja

*Fiskerättsinnehavare och ortsbor har rätt att lägga ut fasta redskap som nät, mjärde, ståndkrok etc. samt uttra. Redskap ska vara märkta med namn och telefonnummer.

**Fiskerättsinnehavare och ortsbor har rätt att sätta angeldon med krok avsett för gädda (se bild).Angeldon med krok

Fångstbegränsning

Fisketillsyn

Om du ser misstänkt tjuvfiske eller andra överträdelser är vi tacksamma om ni tar kontakt med föreningens fisketillsyn:

Chennet Landström, Lofsdalen, tfn 070-535 98 21

Bror-Olov Näslund, Lofsdalen, tfn 070-438 73 37

Stig Westman, Dravagen, tfn 073-074 93 93