Your Company
German

REGELN UND BESTIMMUGEN!

Jeder Angler ist dafür verantwortlich, sich im Voraus über die geltenden Regeln zu informieren.

Angelverbot

Vom 1.9.-31.10. jeden Jahres ist es verboten, in Bergbächen und Flüssen zu angeln. Ausserdem gilt ein Fischreiverbot in allen fließenden Gewässern vom 1.9. jeden Jahres. Das Verbot umfasst den Bereich einschließlich bis zu 200 m des Zu- bzw. Abflusses.

Es besteht ausserdem ein totales Fischereiverbot in allen Gewässern der Vereinigung vom 21. September bis zum Freitag der fünfzigsten Woche nach dem Aussetzen von Fischen in der Saison beginnt bis auf weiteres am Samstag in der 50 Woche.

BEGRÄNSNINGAR

Det är förbjudet att fiska med fler än 1 (ett) fiskeredskap (t ex spö) åt gången.

FångstbegränsningHögst 5 (fem) ädelfiskar/kort och dag får tas upp fr.o.m. vecka 50 tom. den 1 maj.

Generella regler för hela fiskevårdsområdet

Att fiska utan giltigt fiskekort är inte tilåtet. Det är förbjudet att uttra, sätta ståndkrok, angeldon, använda mjärde eller andra fasta redskap eller använda båt eller flytring inom fiskevårdsområdet med undantag av nedanstående.

LOFSSJÖN

Fiske från båt och flytring är tillåtet.

Angeldon avsett för gädda får användas.

Delägare och ortsbor har rätt att lägga ut fasta redskap som nät, mjärde, ståndkrok etc. samt uttra. Observera nätfiskeförbudet i västra halvan av Lofssjön från reningsverket och västerut. Fasta redskap ska vara märkta med namn och telefonnummer.

GLÖTESSJÖN

Fiske från båt och flytring är tillåtet.

Delägare och ortsbor har rätt att lägga ut fasta redskap såsom nät, mjärde, angeldon efter gädda, ståndkrok etc. samt uttra. Fasta redskap ska vara märkta med namn och telefonnummer.

DYCKESSJÖN

Fiske från båt och flytring är tillåtet.

© Lofsdalen-Glöte Fiskevårdsområde  Sidan ändrad 2018-09-13